Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

Du har inga varor i din varukorg.

Kundtjänst

Köpvillkor

Priser Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.
Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produktnivå.

Tillämplighet Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Bordsspelbutiken.se.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.bordsspelbutiken.se/.

Beställning För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Bordsspelbutiken lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Bordsspelbutikens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning Alla betalningar görs genom Klarna Checkout. Deras villkor kan du läsa här.

Företag Alla företag handlar genom företagskassan och betalar till Klarna.

Leverans och frakt

Fraktpriser Alltid gratis frakt inom Sverige. Vi skickar din leverans med Posten. Schenker används vid leverans av skifferbord över 7ft och UPS vid bordsspel i mellansegmentet.

Leverans och avbeställning Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Vi skickar endast till adresser i Sverige. Vill du beställa till adress utanför Sverige ber vi er kontakta oss. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Bordsspelbutikens köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll Alla varor förblir Bordsspelbutikens egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel Bordsspelbutiken ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Bordsspelbutiken bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening I de fall Bordsspelbutiken ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Outlöst försändelse För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Bordsspelbutiken, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Bordsspelbutikens kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods Om en vara från Bordsspelbutiken skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Ångerrätt, retur och byte

Reklamationsvillkor Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Bordsspelbutiken reklamationsavdelning via e-post info@bordsspelbutiken.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Bordsspelbutiken skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Bordsspelbutiken bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Bordsspelbutiken har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Bordsspelbutiken förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Bordsspelbutiken står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Bordsspelbutiken, förslagsvis via e-post på info@bordsspelbutiken.se för erhållande av ett RN samt returadress. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.

Om en vara är transportskadad skall Bordsspelbutiken kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Bordsspelbutiken återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Övrig information

Force MajeureHändelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Bordsspelbutikens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Bordsspelbutiken befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter Bordsspelbutiken sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Försäljning Bordsspelbutiken förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Bordsspelbutiken rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Bordsspelbutiken skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.